Προς μια ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών

Policy Brief 4

Author
Francisco Rego, Eric Rigolot, Paulo Fernandes, Cristina Montiel, Joaquim Sande Silva
Published on

More information

Recommended citation:
Francisco Rego, Eric Rigolot, Paulo Fernandes, Cristina Montiel, Joaquim Sande Silva. 2010. Προς μια ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών. Policy Brief 4. European Forest Institute.

Number of pages: 16

ISBN: 978-952-5453-66-9