Život s kůrovcem: Dopady, výhledy a řešení

From Science to Policy 8, 2019 in Czech

Author
Tomáš Hlásny, Paal Krokene, Andrew Liebhold, Claire Montagné-Huck, Jörg Müller, Hua Qin, Kenneth Raffa, Mart-Jan Schelhaas, Rupert Seidl, Miroslav Svoboda, Heli Viiri
Published on

Recommended citation
Doporučená citace: Hlásny, T., Krokene, P., Liebhold, A., Montagné-Huck, C., Müller, J., Qin, H., Raffa, K., Schelhaas, M-J., Seidl, R., Svoboda, M., Viiri, H. 2019. Život s kůrovcem: Dopady, výhledy a řešení. Od vědy ke strategii 8. Evropský lesnický institut.