This project aims at foresighting possible structural changes in the Finnish forest-based sector, and market and employment impacts accordingly in 2040. The project is carried out by EFI and the Research Institute of the Finnish Economy (Etla), with the financial support of Metsämiesten Säätiö Foundation. While main part of the work will be carried out in Finnish, the project will also publish its results in English. This page will be updated as the project progresses.

 

Hankkeen tavoitteena on ennakoimalla luoda tiekartta, miten metsäala, siihen liittyvät tuotteet ja palvelut sekä puun käyttö tulevat muuttumaan lähivuosikymmeninä. Hankkeen alussa tehdään yhteistyössä alan toimijoiden kanssa mittava skenaariotyö tulevaisuuden kehityksen vaihtoehdoista. Näitä skenaarioita tullaan hyödyntämään vaikutusarvioinnissa. Erityisesti keskitytään työllisyys-, vienti- ja arvonlisävaikutuksiin Suomen talouteen. Arvioimme myös osaamistarvemuutoksia ja sitä kautta alan koulutukseen liittyviä uudistustarpeita. Toteuttamisesta vastaavat kaksi oman alansa kärkitoimijaa: Euroopan metsäinstituutti (EFI) ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla). Hankkeessa syntyy täysin uutta tietoa siitä, mihin olemme metsiin perustuvan biotalouden kasvun myötä menossa ja mitä siinä menestyminen jatkossa edellyttää.

Tätä sivua päivitetään projektin edistyessä.

Follow us on Twitter @FForest2040


Outcomes

What is the European forest sector going to look like in 2040? Article on EFI website, 14.1.2020

Watch EFI researcher Janni Kunttu explaining the main results from the workshop (in Finnish). Video on YouTube 14.1.2020

Puupohjainen tuotepaletti kasvaa vuoteen 2040, monialaisia osaajia tarvitaan yhä enemmän, press release in Finnish, 22.1.2020

 

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

 

 

Project management
Contact
Janni Kunttu, EFI
Project Schedule
Start Date
End Date
Project Status
EFI Research Programme / Facility