FutureForest2040 - Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset, sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen 2040

This project aims at foresighting possible structural changes in the Finnish forest-based sector, and market and employment impacts accordingly in 2040. The project is carried out by EFI and the Research Institute of the Finnish Economy (Etla), with the financial support of Metsämiesten Säätiö Foundation. While main part of the work will be carried out in Finnish, the project will also publish its results in English. This page will be updated as the project progresses.

 

Hankkeen tavoitteena on ennakoimalla luoda tiekartta, miten metsäala, siihen liittyvät tuotteet ja palvelut sekä puun käyttö tulevat muuttumaan lähivuosikymmeninä. Hankkeen alussa tehdään yhteistyössä alan toimijoiden kanssa mittava skenaariotyö tulevaisuuden kehityksen vaihtoehdoista. Näitä skenaarioita tullaan hyödyntämään vaikutusarvioinnissa. Erityisesti keskitytään työllisyys-, vienti- ja arvonlisävaikutuksiin Suomen talouteen. Arvioimme myös osaamistarvemuutoksia ja sitä kautta alan koulutukseen liittyviä uudistustarpeita. Toteuttamisesta vastaavat kaksi oman alansa kärkitoimijaa: Euroopan metsäinstituutti (EFI) ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla). Hankkeessa syntyy täysin uutta tietoa siitä, mihin olemme metsiin perustuvan biotalouden kasvun myötä menossa ja mitä siinä menestyminen jatkossa edellyttää.

 

Follow us on Twitter @FForest2040


Outcomes

What is the European forest sector going to look like in 2040? Article on EFI website, 14.1.2020

Puupohjainen tuotepaletti kasvaa vuoteen 2040, monialaisia osaajia tarvitaan yhä enemmän, press release in Finnish, 22.1.2020

Video in the #Etlatalks series with Janni Kunttu and Martti Kulvik talking about the project, 2.10.2020 (in Finnish, with English subtitles)

EtlaTalks: FutureForest2040 katsoo metsäalan tulevaisuuteen, Article on Etla website, 2.10.2020

Digitalisation and AI – threat or utopia? Blogpost, 25.1.2021

Waste could be the future top business. Blogpost. 7.4.2021

Suomen metsäteollisuuden näkymiä vuoteen 2025 / The Finnish Forest Industries Up to Year 2025, Article and link to report on Etla website, 11.5.2021

Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen 2040 -tutkimushanke, recording of Martti Kulvik's and Janni Kunttu's presentation, see also slides here and press release here, 17.5.2022 (in Finnish)

Metsäteollisuuden uusien tuotteiden lisäys vaatisi paljon energiaa ‒ tarve vastaisi useiden ydinvoimaloiden tuotantoa. Article in Maaseudun tulevaisuus with interview of Janni Kunttu, 18.5.2022

EU and war in Ukraine actualize disquieting scenarios on future of forest energy – researcher says: ’We really didn’t expect this’,  Article in forest.fi with interview of Janni Kunttu, 25.5.2022, also in Finnish

Kunttu, J.; Wallius, V.; Kulvik, M.; Leskinen, P.; Lintunen, J.; Orfanidou, T.; Tuomasjukka, D. Exploring 2040: Global Trends and International Policies Setting Frames for the Finnish Wood-Based Economy. Sustainability 2022, 14, 9999. https://doi.org/10.3390/su14169999 Peer-reviewed article, 12.8.2022

Final seminar in collab with Koli Forum, 28.9.2022, recording

Presentations from the final seminar:

Forest-based Circular Bioeconomy and the EU Policy Environment, Harald Mauser, EFI

Finland’s Bioeconomy Strategy 2022 - Sustainably towards higher value added, Anne Vehviläinen, Ministry of Agriculture and Forestry, Finland

FutureForest 2040 scenarios: Changes in the policy field, Janni Kunttu, EFI

Current situation and market drivers, Jussi Lintunen, Etla

Metsäalan muuttuvat työnkuvat ja koulutustarpeet, Jukka Malinen, Metsäteho

Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset, sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen 2040, Janni Kunttu, EFI

 

Final report:

Berg-Andersson, Birgitta, Kulvik, Martti, Lintunen, Jussi, Kunttu, Janni & Orfanidou, Timokleia (28.9.2022). ”FutureForest2040 – Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen 2040”. ETLA Raportti No 131. https://pub.etla.fi/ETLA-Raportit-Reports-131.pdf

Kolilla vaellettiin metsäalan tulevaisuudessa, article on Etla website, 29.9.2022

 

Podcast series Puupodi (in Finnish)

1. Digiä ja tekoälyä: Uhkakuvista utopiaan, 13.1.2021

2. Kiertotalous ja startupien Suomi, 12.3.2021

3. Mittarissa tulevaisuuden kestävyys, 10.6.2021

4. Onko tulevaisuus sittenkin jo täällä?, 15.11.2021

5. Onko puuenergialla tulevaisuutta?  9.6.2022

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Project management
Contact
Janni Kunttu, EFI
Project Schedule
Start Date
End Date
Project Status